Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Odvádí úcta k Panně Marii pozornost od Syna Božího?

21. 12. 2012 23:57

Mnoho katolíků i nekatolíků si klade otázku, zda úcta k Panně Marii neodvádí pozornost od jejího syna Ježíše. Rozhovor uvedený níže se odehrál mezi sv. Maxmiliánem Kolbem a jeho bratrem Alfonsem Kolbem, který také vstoupil do řádu minoritů a působil ve stejném klášteře v Polsku.

"Nejde o to,že bych chtěl snižovat úctu prokazovanou naší Blahoslavené Matce," říká Alfons Maxmiliánovi, "ale zdá se mi, že pokud věnujeme pozornost Panně Marii, jsme v nebezpečí, že budeme snižovat roli Krista jako našeho Spasitele."

"Vůbec ne, bratře," odpověděl Maxmilián. "Pokud uctíváme Marii, uctíváme Krista. Jak bychom mohli projevovat úctu Marii, Matce našeho Pána, aniž bychom současně nevzdávali poctu jejímu Synu?"

"Samozřejmě, to je pravda," odpověděl Alfons, "Ale když se podíváš na naši duchovní praxi  a modlitbu, mám pocit, že uctívání Panny Marie zabírá mnohem více naší pozornosti, než meditace směřovaná k Ježíši."

Maxmilián odpověděl: "Alfonsi, Alfonsi! Jak to, že nevidíš, že vždy, když vyvyšujeme Marii, vyvyšujeme také Krista? Matka a Syn nesoupeří o naši pozornost a oddanost. Náš klášter Niepokalanów je pojmenován podle Mariina jedinečného vztahu s Trojicí. Kdykoliv uctíváme Otce, neuctíváme současně také Syna a Ducha Svatého? Kdykoliv uctíváme Syna, neuctíváme současně také první a třetí Osobu Božské Trojice? Kdykoliv vzdáváme úctu Marii, vzdáváme jí úctu jako Matce Boží, neboť ona je nástrojem, který si Bůh vyvolil, aby vtělil své slovo. Role Matky Boží odlišuje Marii od všech ostatních lidí. Dúch Svatý je jejím snoubencem. Její důvěrné a neproniknutelé   společenství s Trojicí ji činí hodnou našeho uctívání. A toto uctívání nás vede do užšího společenství  s jejím Synem. Nikdy nevzdáváme Ježíši více úcty, než když uctíváme jeho Matku. A my ji uctíváme jedině a pouze proto, abychom vzdali ještě dokonalejší úctu jemu. Obracíme se k Marii pouze jako k cestě, která vede k našemu vytouženému cíli - k Ježíši, jejímu Synu. Je třeba, aby sis přečetl, co napsal Ludvík z Montfortu. Poukázal na to, že bychom měli být zcela oddáni Marii a že bychom měli být schopni říkat s vroucností celého svého srdce ,totus tuus - celý tvůj'. Ludvík Maria napsal: ,Pokud nás oddanost Marii odvádí od Ježíše, je třeba takovou oddanost zavrhnout jako dábelské pokušení.' Trval na tom, že ,Syn Boží se stal člověkem pro naši spásu, avšak pouze v Marii a skrze Marii.' Proto nás její uctívání neodvádí od Krista, ale spíše nás vede k hlubšímu spojení se Spasitelem. Tím, že se dáváme Ježíši skrze Mariiny ruce, napodobujeme Boha Otce, který nám dal svého Syna jen skrze Marii a který nám daroval své milosti jedině skrze Marii. Bůh shromáždil vody země a nazval je mořem. Završení Svých milostí nazval Marií. Skrze Blahoslavenou Pannu přišel Kristus na svět a pouze skrze ni musí vládnout světu. Přečti si dílo Ludvíka z Montfortu a začneš si více vážit Naší Paní. Svatý Otec Lev XIII. řekl: ,Jako přišla milost a pravda skrze Ježíše Krista, a proto nikdo nepřichází k Otci než skrze Syna, tak nikdo nepřichází ke Kristu, než skrze Marii.'"

Claude R. Foster

Převzato z časopisu IMMACULATA 6/2012

Zobrazeno 1307×

Komentáře

MarunkaBerunka

Vojto, moc díky za tento článek, myslím, že si to zkopíruju a uložím. Ćasto se nad touto otázkou zamýšlím a čato se na to lidi ptají - tohle je nádherná argumentace!!! Díky!!!

Vojta Krejzar

taky si myslím :)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio