Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Jak podle bible přežít Vánoce a Silvestra :)

22. 12. 2014 12:25
Rubrika: V legraci | Štítky: Bible , legrace , vánoce , Silvestr , oslava

Jak už víme, v bibli se dá najít lecos, třeba moudré rady pro nepředstavitelné životní situace. Tento článek je sice zařazen v rubrice V legraci, ale přesto stojí za to se podle něj řídit. Protože Jéšua, syn Síracha, autor mého oblíbeného starozákonního spisu, věděl, o čem píše. :)

SIR 31. kapitola

12 Zasedls k bohatému stolu? Neotvírej lačně svá ústa a neříkej: „Je na něm toho tolik!“

13 Pamatuj, že ničemné oko je neštěstím; co horšího bylo stvořeno než takové oko? Proto vzdychá po všem, co vidí.

14 Nenatahuj ruku po tom , nač pohleděl druhý , netlač se s ním u mísy!

15 Hleď podle sebe pochopit úmysly svého bližního a při každém činu uvažuj!

16 Co ti předloží, pojídej jako člověk, nejez hltavě, aby ses nezprotivil.

17 Ukázněně přestaň první, nebuď nenasytný, ať nepohoršuješ.

18 Sedíš-li u stolu mezi četnými hosty , nenatahuj svou ruku jako první.

19 Jak málo stačí ukázněnému člověku! Nevzdychá potom na lůžku.

20 Kdo se nepřecpává, má zdravý spánek, ráno vstává se svěží myslí. Nenasytný však trpí nespavostí, bolestmi žlučníku a zvracením.

21 Jestliže jsi byl donucen jíst přes míru , vstaň, vyzvracej se v ústraní a uleví se ti.

22 Poslyš mě, synu, a nepohrdej mnou, nakonec shledáš, jak pravdivá jsou má slova. Buď umírněný ve všem, co děláš, a žádná nemoc tě nepotká.

23 Skvělého hostitele bude chválit každý ret, bude to věrohodné svědectví o jeho štědrosti.

24 Proti skoupému však bude město reptat; svědectví o jeho lakotě bude přísné.

25 Při pití vína nechtěj dělat hrdinu, víno už mnohé zahubilo.

26 V peci se zkouší, jak je železo zakaleno, podobně víno vyzkouší srdce, když se holedbaví přou.

27 Víno je pro lidi jako sám život, pokud je piješ s mírou. Jaký je život, když schází víno? Bylo stvořeno lidem pro radost.

28 Obveselením srdce a radostí duše je víno, které se pije střídmě ve vhodnou chvíli.

29 Trpkostí duši je víno, které se pije nad míru, vede jen k urážkám a pomstychtivosti.

30 Opilost naplňuje nemoudrého hněvem, až padne, zbavuje síly a způsobuje rány.

31 Při pití vína bližního nekárej a nepohrdej jím, když je rozjařený. Nečastuj ho výčitkami a nevháněj do úzkých vymáháním dluhu .

32. kapitola

1 Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.

2 Když uděláš všechno, cos byl povinen, přisedni, aby ses s ostatními poveselil a dostal věnec za dobré uspořádání.

3 Promluv, starče, tobě to přísluší, ale mluv jen k věci a hudbě nepřekážej.

4 Kde je ji slyšet, neplýtvej řečmi, nehraj si na moudrého v nepravý čas.

Pečeť z drahokamu se zlatou ozdobou je hra hudebníků při pití vína.

Pečeť ze smaragdu ve zlaté obrubě je hudba se zpěvem při lahodném vínu.

7 Promluv, mládenče, jen když musíš, nanejvýš dvakrát, byl-lis otázán.

8 Buď v řeči stručný, málo slovy pověz mnoho, buď jako ten, kdo ví, přitom však mlčí.

9 Jsi-li s velmoži, nechtěj se jim rovnat, mluví-li druhý, netlachej o všem možném!

10 Před zahřměním předchází blesk, skromného předejde obliba.

11 Včas přestaň a neotálej s odchodem , pospíchej domů a nikde se nezdržuj.

12 Bav se tam a dělej, co se ti zlíbí, ale nehřeš zpupným slovem.

13 A nadto dobrořeč tomu, který je tvým tvůrcem a občerstvuje tě svým dobrodiním.

Zobrazeno 1406×

Komentáře

Lucullus

Myslím, že nejlepší způsob jak přežít Silvestra je pít neperlivou vodu :-D

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio