Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Pozoruhodná modlitba Božího milosrdenství

Když přemýšlím, co se budu dnes modlit a rozhoduji se pro Korunku k božímu milosrdenství, je to většinou kvůli tomu, že je velice krátká - prostě slušný poměr cena/výkon.

Tak by to ale být nemělo. Rozhoduji se, protože znám Kristova zaslíbení, která dal k této modlitbě, když ji kolem r. 1935 diktoval svatořečené (r. 2000 Janem Pavlem II) sestře Faustyně. Pán ji vyvolil za apoštolku božího milosrdenství pro svět, který na tuto boží vlastnost jaksi zapomněl.

Uvedené citace jsou z jejího Deníčku. Já argumentovat nebudu, nechám promluvit Jeho samotného.

"I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost."

Jak se korunka modlí?

Na běžném růženci, nejlépe ve tři hodiny odpoledne, neboť to je hodina Ježíšovy smrti na kříži - Hodina Milosrdenství.

Začátek: Otče náš,...  Zdrávas Maria,...   Věřím v boha,...

Na velkých zrnkách: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smíření za hříchy naše i celého světa. (1x)

Na malých zrnkách: Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10x)

Na závěr: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.(3x)

Přislíbení: Slova Pána Ježíše:

"Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti." (Deníček 754) /str.327/

"...stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí..." (Den .811) /str.344/

"Napiš, že když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcema umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jak o milosrdný spasitel." (Deníček .1541)

"Skrze modlitbu této KORUNKY rád dám všechno, o coměbudou prosit,...,bude-li to ... ve shodě s Mou vůlí." (Deníček 1541) /str. 563/

"...nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku modlí." (Deníček847)

NOVÉNA k Božímu milosrdenství

Modlete se novénu k Božímu milosrdenství!

ODKDY: od Velkého pátku

DOKDY: po 9 dnů, do 2. neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

Pán Ježíš řekl, že se má modlit KORUNKA po devět dní před svátkem Milosrdenství jako NOVÉNA k Božímu Milosrdenství.

Slova Pána Ježíše: "V této novéně udělím duším veškeré milosti." (Deníček 796)

Jak se modlí?

Každý den: Korunka, možno doplnit texty rozjímání, viz http://gloria.tv/media/HbPQKtHdaz3 Začátek na Velký pátek.

Dalšími projevy úcty k Božímu milosrdenství jsou: Svátek Božího milosrdenství, Obraz božího milosrdenství, Hodina milosrdenství Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do Mého milosrdenství, veleb je a oslavuj... je to hodina velkého Milosrdenství pro celý svět(1572).

Zobrazeno 1403×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio