Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého

(z knihy Síla eucharistie)

V eucharistii se nám cele dává sám Pán, ten, který se narodil z Panny, trpěl na kříži a byl vzkříšen. Proto není divu, že i skrze eucharistii neustále působí stejnou mocí jako za svého pozemského života, jak dosvědčuje známý maltský exorcista a exercitátor Elias Vella, mocí, která dává život a spásu, která uzdravuje a osvobozuje.

 

Mše uzdravuje

Je dobré připomenout, že mše disponuje obrovskou duchovní silou, kterou si možná vůbec neuvědomujeme.

mse-eucharistie.jpg

Především má moc odpouštět hříchy. Církev v současnosti vyžaduje, abychom své hříchy vyznávali ve svátosti smíření a skrze ni prosili o jejich odpuštění. Tím ovšem neupírá tuto moc eucharistii.[1] Ta nám dává sílu, abychom se vyhnuli možným budoucím hříchům, a posiluje slabé oblasti naší osobnosti.

Eucharistie rovněž uzdravuje naše tělo, ducha i duši. Často se stává, že po jejím přijetí dojde k tělesnému uzdravení. Můžeme uvést mnoho konkrétních případů. 

Jedním z nich je uzdravení sestry Briege McKennové, celosvětové kazatelky, která slouží kněžím. Od svých osmnácti let byla Briege McKennová upoutána na invalidní vozík. Uzdravena byla právě během mše svaté. Bůh ji pak pověřil službou především kněžím na celém světě. Podobných uzdravení, k nimž došlo během slavení eucharistie, bychom mohli vyjmenovat celou řadu.

Mše svatá má rovněž sílu nás uzdravit vnitřně, darovat nám pokoj a vnitřní vyrovnanost. Kdykoliv tedy máme dojem, že potřebujeme uzdravit své emoce, může se nám stát eucharistie, mše svatá aadorace velkou pomocí.

Eucharistie působí jednotu a předává lásku. Právě skrze eucharistickou moc sjednocovat často dochází k nádherným usmířením. Znepřátelení lidé přijmou skrze eucharistii sílu odpustit jeden druhému a obnovit svůj vzájemný vztah.

 

Mše osvobozuje od Zlého

Mše svatá má nesmírnou moc osvobozovat od zlých duchů. Často se stává, že člověk, který se útoků zla nemůže zbavit, je osvobozen během slavení eucharistie. Jestliže nám všem přináší mše svatá tolik dobrého, umíme si jistě představit, jaká muka musí působit ďáblovi. Nahání mu obrovský strach, jelikož si je vědom toho, že její moc ho může zcela zničit. Právě proto mše svatá tak často osvobozuje od zlých duchů. Mše má mnohem větší moc než jakákoliv modlitba za rozvázání nebo exorcismus. Nemusíme se tedy bát, pokud nemáme k dispozici žádného exorcistu. Máme-li eucharistii a kněze, který nám ji podá, jsme v bezpečí. Dává nám totiž vše, co potřebujeme: chrání nás, uzdravuje nás, osvobozuje nás od zlých duchů. Ďábel se před eucharistií třese strachy.

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2076


 

[1] To se dle učení katolické církve týká pouze tzv. „všedních" či „lehkých" hříchů. „Těžké" či „smrtelné" hříchy je zapotřebí vždy vyznat ve svátostné zpovědi, dříve než přistoupíme ke svatému přijímání

 

Zobrazeno 635×

Komentáře

BáraD

už vím, co mám dělat, když budu na dně... :-)

Vojta Krejzar

Přesně, při mši svaté nám Bůh nabízí tolik milostí... Povzbuzení nevyjímaje :)

BáraD

děkuju :-)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio