Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Archiv Duben 2017

30. 4. 2017 23:09
Rubrika: O Bohu

Katechetka vyprávěla, co se přihodilo při výuce první třídy náboženství. Bůh je ve třech osobách. Tuto základní pravdu víry se během jedné hodiny pokoušela předat malým dětem. Bůh je jeden a zároveň jsou tři - to dokáže potrápit mozek kdejakého…


„Herodes se svými vojáky Jím opovrhl a na posměch Ho dal obléci do bílého roucha…“ (srov. Lk 23,7-11) Ježíš se nikomu nevysmál, ale Jemu se vysmáli již mnozí. Herodes se smál Jeho spoutaným rukám a svému bílému plášti na Jeho ramenou… Zákoníci a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio