Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Příběh o knězi před posledním soudem

22. 7. 2012 23:58

Jeden kněz, který žil špatným, zhýralým životem bez Pána jel autem a měl těžkou dopravní nehodu. Utržil vážné zranění páteře a dostal se do klinické smrti. Během doby, kdy bezvládně ležel ve vraku, dostal se před spravedlivou Boží tvář. Pán přistoupil ke klečícímu knězi.

"Synu," řekl mocným hlasem, "za své hříchy zasluhuješ peklo!"

Do kněze jako když uhodilo, avšak vzápětí mu před očima proběhl celý jeho život. Spatřil své hříchy, které během svého bídného života spáchal a uvědomil si, že není hoden vstoupit do ráje, není hoden Boží lásky ani Božího pohledu, že vlastně nemá jinou možnost, než se vrhnout do propasti...

Vtom se ozval ženský hlas. "Ježíši!" Pán se ohlédl a spatřil přicházet svou matku, Pannu Marii. "Synu, neodsuzuj toto své dítě! Buď milosrdný, nenechej ho padnout do propasti! Dej mu ještě šanci!", prosila úpěnlivě svého syna.

Pán se zadíval na kněze, který se neodvažoval ani pohnout. Odsouzený nakonec ale v očekávání nejhoršího zvedl hlavu a spatřil Ježíšův obličej, který se usmíval.

Pán s láskou pohlédl na svou soucítící matku a řekl: "Je Tvůj!"

Potom natáhl ruku ke knězi, kterému vhrkly slzy do očí. Chopil se jeho dlaně a Pán jej zvedl ze země. Probral se v nemocnici na lůžku, kde všechno pochopil, i to, jaké velké milosrdenství mu Pán prokázal díky Panně Marii, která mu tak zachránila duši od zatracení.

Zobrazeno 1124×

Komentáře

Ester-Michael

Náš Pán je milosrdný, pro každého, i pro ty největší hříšníky....i bez přímluvy Panny Marie, sám od sebe má tu největší starost, soucit a tu největší lásku ke každýmu člověku. Vždyť touží po našem spasení víc než my sami....

Denisqualuna

Záleží hlavně na tom, zda patříme Ježíši nebo ne, nikoliv na přímluvě Mariině... Jediný náš přímluvce před Bohem je Ježíš Nazaretský, Boží Syn... Viz - Žd 7:25, Řím 8:34, 1. Jan 2:1

Vojta Krejzar

Pravda je, že Ježíš se přimlouvá u svého Otce, tento příběh na to však pohlíží z jiné stránky. Zdůrazňuje Mariin nynější úkol, kterým je přivádět boží děti ke Kristu. A zdůrazňuje lásku, která mezi Matkou a Synem panuje. Byla to mimořádná milost boží pro onoho kněze, aby poznal, jakou specifickou úlohu hraje Maria ve spáse lidí. Myslím, že Ježíšovi tady právě o to šlo - předem věděl, že udělí tomu knězi milost druhé šance, jen to zrovna učinil skrze svou Matku. Rozhodně tedy nelze říci, že Kristus je náš jediný přímluvce za spásu - vždyť lidé na zemi, všichni svatí, celé nebe i duše v očistci se modlí za nás. Nicméně konečné rozhodnutí je v rukou Boha.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio