Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Hospodin vzplanul proti nim hněvem...

22. 5. 2017 22:58
Rubrika: O Bohu | Štítky: Starý zákon , Bible , Písmo svaté

Já na to kašlu. Kdo má ten Starý zákon číst?? Co mi to budete vykládat, že ten ukrutník Hospodin je tentýž Bůh jako Ježíš, který nás naučil úplně jiné lásce? Takovéhle nějaké rozhořčení nad textem Písma svatého může být pro křesťana přirozené. Přesto není důvod popírat Boží svatost!! Přirozené ano, ale božské ne. Pravděpodobně se mi nepodaří Boha zcela obhájit, ale zkusím to zjednodušit, jak to chápu já.

Pravda je, že Bůh v dějinách spásy učil svůj lid postupně. Když čteme Starý zákon, zjišťujeme, že Boží nauka se chronologicky stále zdokonaluje. Z prostředí zkaženého všeobecnou hříšností si postupně skrze praotce vyvoluje svůj národ a krok za krokem je otcovsky učí. Ukazuje jim nejdříve svou všemohoucnost vyvedením z Egypta, ve vhodný okamžik jim předává desatero, přičemž jako největší problém se ukazuje dodržování hned prvního přikázání. Lid nechápe, že je pouze jeden Bůh, zejména při osidlování zaslíbené země dochází ke konfrontaci s národy, které uctívají jiné bohy. Bůh sice vyhlásil Nezabiješ!, ale zároveň dává pokyn, aby pronárody "vyhubili jako klaté". Bůh mezi tím rozlišoval, někde člověka naopak trestá za neoprávněné zabíjení ze svévole.

Často Hospodin o nepřátelích říká: "Vydal jsem ti je do rukou." Proč? "Aby jste poznali, že já jsem Hospodin!" Izrael musel skrze slavné vítězství poznat, že jedině Hospodin je pravým Bohem, který při svém lidu stojí, kdežto každé neštěstí nebo prohraná bitva, či dokonce ponižující vyhnanství v Babyloně je důsledkem jejich nevěry a nedodržování Božích příkazů.

OK, ale proč to dělal zrovna tak, proč dopouštěl ty krvavé bitvy a nařizoval krutosti? Je důležité si uvědomit, co to bylo za dobu. Izrael byl mezi pronárody dost zvláštní už tím, že vyznával jen jednoho Boha, natož pak zub za zub, oko za oko, to byl v době, kdy mstou za zabití člověka mohlo být normální vyvraždění celé rodiny, docela velký pokrok. Natož kdyby už tehdy přišel Kristus se svojí chartou Nového zákona, jak ji stanovil na hoře Blahoslavenství - milujte své nepřátele... To by už tehdy nepochopil vůbec nikdo. Bůh tu dobu stanovil moudře.

Dále je pro ilustraci zajímavé, co to byly zač ony "klaté" národy. Byly to národy, které uctívaly množství různých bůžků a model, často je jmenováno např. označení "Baal". "V mých očích je to ohavnost," říká Hospodin. Tyto kulty jim dávaly volnost či přikazovaly páchání hříchu, dokonce velmi ohavného, jako např. sexuální orgie nebo lidské oběti. Na té úrovni lásky, kterou Hospodinův lid znal, nebylo možné takový národ ponechat naživu.

I ženy a děti musely? Ano, i dobytek, ani žádnou kořist si nesměli Izraelité ponechat. Ač je to skutečně kruté, pro Izrael to byla jediná cesta, jak jiné kulty odstranit zcela. Protože kdyby z pronárodů ušetřili ženy a děti, ty by se jistojistě mezi Izraelské kmeny vmíslily a s sebou by přinesly i modlářství. Přesto se tak mnohokrát stalo a Izrael na to velmi doplatil. Rovněž kořist byla "klatá", mezi deseti neškodnými miskami se mohla nacházet jedna poskvrněná rituálními ohavnostmi, natož nějaká figurka domácího bůžka plodnosti.

Bůh se dává lidem poznat natolik, nakolik jsou schopní jej pochopit. Pro člověka tehdejší doby to bylo skrze porážku fyzického zla ve formě prokletých pronárodů. Dnešní chápání Boha nám toto umožňuje přenést do duchovní roviny, jakožto boj proti zlému duchu. David v žalmech touží po zničení svých fyzických nepřátel, my můžeme ve světle Kristovy nauky toužit po zničení nepřátel duchovních - Ďábla a padlých andělů.

Kéž stále hlouběji poznáváme Boha, tak abychom mohli nad jeho vlastnostmi stále znovu a znovu žasnout, tak jako tehdy, v době Davida: Pojďte jen , pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! Ž46,9

Zobrazeno 1058×

Komentáře

spitfire

"Nejde to nějak okecat, to by defacto znamenalo odmítnout celý Starý zákon, který je toho plný. Problém je, že my se na něj díváme zcela novou optikou (optikou Nového zákona), o které tehdy neměli potuchy, a v tehdejším historicko-náboženském kontextu se skutečně mohlo jednat o spravedlnost."

Já se na to novou optikou nedívám. Mě ty pasáže v Bibli nechávají naprosto emocionálně lhostejného. Navíc když připustíme, že historicky je to nepodložené, tak to má estetický efekt nějakého díla od Andrew Kevina Walkera.

Nejvíce se právě obávám toho okecávání, toho co v Bibli není. Ještě nebezpečnější je pak na tom stavět nějaké moralní učení a poučení, právě na tom okecávání.

spitfire

"pouze svou dokonalost odhaluje postupně"

Předpokládám, že tohle nesvede ani Bůh. Je-li něco dokonalé, třeba Bůh, tak i ta část co poznáte je odhalením té celé dokonalosti. Proč, protože předpokládáme, že část může zastoupit celek.

"A vražda by tedy měla být vždycky vraždou."

To se rozcházíte s Tomem Akvinským.

Zobrazit 11 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio