Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Archiv Únor 2014

8. 2. 2014 21:00

Jednou pozdě v noci seděl mistr se skupinou žáků u ohně. Jejich rozhovor přerušovaly chvíle ticha, kdy hleděli na hvězdy nebo do rozžhavených uhlíků. Náhle Mistr položil otázku: "Jak poznáme, že nastal den?" Jeden mladík se horlivě chopil slova: "že…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio